Me

Ideoimme, sparraamme ja toteutamme projekteja, kehityshankkeita sekä myynti- ja markkinointitoimintoja ja niiden koulutuksia.

Pienten ja suurten yritysten organisaatioissa toimineina olemme tottuneet joustavaan verkostoyhteistyöhön. Tiimityöskentely ja erilaiset projektikokoonpanot yhdessä johdon, tuottavan portaan, asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa ovat meille luontainen toimintatapa. Projektimaisen työtavan hallinta on hioutunut moninaisten ja samanaikaisten toimenpiteiden maailmassa.

Birgit Eskelinen puh. 040 8485152

  • Liiketoiminnan ja koulutuksen kehittäjä, palvelujen konseptoija, palvelumuotoilija, fasilitaattori, valmentaja
  • KTM (markkinointi), ammatillinen opettaja, NTM (näyttötutkintomestari), yrittäjä 2016 alkaen

Autan ja innostan yrittäjiä ja johtoryhmiä näkemään uusia markkinamahdollisuuksia ja liiketoiminnan kehittämisen ratkaisuvaihtoehtoja. Autan myös kehittämään markkinointi- ja myyntitoimintoja asiakaskokemuksen vahvistamiseksi. Liiketoiminnan, markkinointitoimintojen, palvelujen ja asiakaskokemuksen kehittämisen toteutan palvelumuotoilun ja yhteiskehittämisen menetelmin sekä pedagogiikkaa soveltaen.

Koulutuksen kehittäjänä olen ollut edistämässä kaikkien oppiasteiden läpi kulkevan eheän yrittäjyyskasvatuksen polun toteuttamista sekä tukemassa oppilaitosten työelämäyhteistyön ja vastavuoroisen kumppanuuden toimintojen kehittämistä.

Marianna Tuomisto puh. 040 5057668 

  • 15 vuoden kokemus tuloksellisesta markkinoinnin ja markkinointiviestinnän tuottamisesta ja neljän vuoden kokemus liiketoiminnan kehittämisestä
  • Yrittäjänä 2017 alkaen, Redesign Markkinointi Oy
  • BSc Economics and Business Administration, MBA (Palveluliiketoiminnan kehittäminen ja Yrittäjyys), MKT
  • Työelämässä 25 vuotta (mm. Itella Oyj – Posti Oyj, Länsiväylä Oy)

Tiina Silvani puh. 040 7726402

  • 20 vuoden kokemus tuloksellisesta markkinoinnin ja markkinointiviestinnän tuottamisesta
  • Yrittäjänä 2014 alkaen, Silvani Marketing Services, Redesign Markkinointi Oy
  • YO-merkonomi (markkinointi), MAT, IDM Dig.Cert.
  • Työelämässä 25 vuotta (mm. Itella Oyj, Suomen Nestle Oy, Kiinteistömaailma-ketju)