Asiakkaita

Markkinoille oli tullut paljon uusia digitaalisia markkinointikeinoja. Yrittäjä koki tarvetta digiuudistumiseen ja markkinoinnin tehostamiseen.

Analysoimme yhdessä yrittäjän kanssa hänen liiketoimintansa strategisia lähtökohtia, palveluja, kohderyhmiä sekä uusasiakashankinnan tapoja. Yhteisen tarkastelun edetessä kehittämiskohteeksi muodostui uusasiakashankinta teemalla ”tule tunnetuksi, tule löydetyksi”. Yrittäjän tarpeena oli saada etenkin ideoita ja vinkkejä uuden palvelun lanseeraukseen, somekanavien roolituksiin sekä digimarkkinointiin, mm. blogin ja uutiskirjeen käyttöönottoon ja organisointiin.

”Yhteistyö Birgit Eskelisen ja Tiina Silvanin kanssa nosti markkinoinnillista ajattelun tasoani yrittäjänä. He kehittivät rautaisen ammattitaitoisesti, mutta huumorin pilke silmäkulmassa, sekä minua yrittäjänä että yritystäni! Ja tulokset näkyvät kysynnässä.”

Tuula Leskelä

Toimitusjohtaja


Porvoon Ompelukonepalvelu Oy – Yrittäjä oli hiljattain aloittanut ostamansa yrityksen uutena omistajana. Hänen haasteensa liittyivät liiketoiminnan pyörittämiseen yksinyrittäjänä sekä liiketoiminnan ja markkinoinnin kehittämiseen.

Tarkastelimme yrittäjän kanssa yhdessä hänen liiketoiminta- ja markkinointihaasteitaan ja laadimme niihin kehitysideoita ja markkinointiehdotuksia.

Tapaamisemme Birgitin kanssa olivat hieno juttu. Työkalut ja ideat sain paperille eivätkä ne jääneet vain ajatuksiin. Sain lähivuosiksi yritykseni liiketoiminnan ja markkinoinnin kehittämiseen ToDo-listan. Osaan neuvotuista ja yhdessä ideoimistamme toimenpiteistä ryhdyin heti, osaa kehitän edelleen. Mutta suurin anti oli avata ja purkaa ideoita, saada uusiakin sellaisia ja vahvistusta sille, että on ryhdyttävä hommiin asia kerrallaan.

Janita Ek

Toimitusjohtaja


Yrittäjän haasteena oli nousta liiketoiminnassa seuraavalle tasolle: kasvattaa myyntiä ja segmentoida potentiaaliset asiakkaat. Nykytilaa kartoittava analysointi alkoi yrittäjän pohdinnoilla hänen liiketoiminnastaan esittämiimme kysymyksiin. Yrityksen nykytilaan ja haasteisiin paneutumalla muodostimme kehityskohteita ja niille kirjallisen toimenpideanalyysin. Yrittäjän sparrauksessa syvennyimme niihin yhdessä.

Toimenpideanalyysi auttoi minua priorisoimaan kehittämiskohteitani ja kirkastamaan liiketoimintani ydintä. Sain yksityiskohtaisia juuri minun yritykseni toimintaan ja erikoistumiseeni kohdistettuja toimenpide-ehdotuksia.

Lisäksi henkilökohtainen sparrausdialogi syvensi ja avarsi sekä antoi mahdollisuuden kehittää ehdotuksia eteenpäin yhdessä ideoiden. Palvelun myötä säästin aikaa ja sain suoraa, henkilökohtaista tukea ja konkretiaa asioiden eteenpäin viemiseen.”

Sonja Antosalo

Yrittäjä


Ulkoistamalla Birgit Eskeliselle osan myynti- ja markkinointitoiminnoistani, sain yritykseeni resurssiksi vastuullisella ja suunnitelmallisella työotteella toimivan ammattilaisen. Aitona tiimipelaajana hän oli rakentamassa yhteistä kokonaisuutta yli toiminta- ja organisaatiorajojen.

Eeva Ek

Kustantaja-Päätoimittaja, Toimitusjohtaja