Asiantuntija avuksi

Apua uusasiakashankintaan, markkinoinnin ja palvelujen suunnitteluun ja niiden kehittämiseen

Onko aikapulaa, eikö omat resurssit riitä uusasiakashankinnan tai markkinoinnin suunnitteluun, palvelujen kehittämiseen tai konseptointiin? Ota avuksi asiantuntija, jotta voit keskittyä omaan substanssiosaamiseen ja ydinliiketoimintaan.

Asiantuntija-apu on ajankohtainen erityisesti silloin, kun

  • on tarve lyhytaikaiseen, projektiluonteiseen markkinoinnin, asiakkuuksien hoitamisen, palvelujen tai liiketoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen,
  • rekrytointi ei ole mahdollista ja omat resurssit ovat rajalliset,
  • on tarve markkinoinnin, tuotteistamisen, palvelujen konseptoinnin tai asiakaskokemuksen kehittämisen erikoisosaamiselle.

Referenssejä: Terassi Media Oy, Vision Factory Oy

Lisäresurssiksi projektipäällikkö

Laadukas projektityö ei kaadu tekijöiden puutteeseen, kun otat lisäresurssiksi kokeneen projektipäällikön.

Voit ulkoistaa meille markkinoinnin tai asiakkuuksien hoidon kehittämistehtäviä joko toiminnoittain tai toimeksiannoittain. Työskentelemme henkilöstön lisäresurssina.

Sovitaan yhdessä yhteistyömme kokonaiskestosta, viikko- tai kuukausityömäärästä sekä tavoista ja menetelmistä, joissa kehitämme markkinoinnin tai asiakkuuksien hoitamisen toimintoja.

Yhteistyöhömme on mahdollista sisällyttää myös henkilöstön valmentaminen räätälöidyistä aihepiireistä. Katso valmennukset ja koulutukset.

Apua koulutuksen kehittämisen projekteihin

Birgit Eskelinen on toiminut koulutuksen kehittämistehtävissä mm. OKM:n Parasta Palvelua -kehittämisohjelmassa sekä ESR-hankkeissa Lukiot työelämään ja Jatkoväylä.

Kysy Birgitiä koulutuksen kehittämiseen (myös ESR-hankkeisiin) projektipäälliköksi, toimintamallien mallintajaksi, fasilitoijaksi, ammatillisen koulutuksen työpaikka-arvioijien kouluttajaksi tai yrittäjäopintoja suorittavan mentoriksi.

Referenssejä: Ammatillisten oppilaitosten kehittäminen Yhdessä Parasta -hankkeessa