Kehitä asiakaskokemusta

Kehittämällä asiakaskokemusta sitoutat asiakkaita, lisäät potentiaalisia suosittelijoita ja edistät asiakashankintaa

Wow-asiakaskokemus on ehdoton menestystekijä. Kun asiakaskokemus on kohdillaan, kokonaispalvelu vastaa sekä asiakkaan että yrityksen liiketoiminnan tarpeita. Hyvä asiakaskokemus sitouttaa asiakkaita, lisää potentiaalisten suosittelija-asiakkaiden määrää ja edistää uusasiakashankintaa.

Asiakaskokemuksen kehittämisen projekteissa

  • kuvaamme ja määritämme aluksi kehittämiskohteeksi valittujen asiakasryhmien palvelupolun ja mahdollisesti olemassa olevat asiakasprofiilit (Customer Profiles).
  • selvitämme palvelupolkujen kehittämiskohteet asiakkaiden syvähaastatteluilla ja henkilöstöänne osallistaen.
  • tarkennamme tarvittaessa asiakashyödyt ja arvolupauksen.
  • asiakkaiden syvähaastattelutiedon perusteella määrittelemme  yhdessä teidän kanssa ensisijaiset kehittämiskohteenne ja ratkaisuehdotukset, joilla voitte parantaa asiakaskokemusta.
  • ratkaisujen pilotoinnin jälkeen niitä muokataan asiakaspalautteen perusteella.
  • autamme käyttöönotettavien ratkaisujen vakiinnuttamisessa arjen toimintaan. Tällöin seuranta, arviointi ja jatkokehittäminen on olennaista.

Asiakaskokemuksen kehittäminen näkyy tuloksissa, yrityksesi tuottavuudessa, asiakaspysyvyydessä ja suositteluissa.

Kehittämisprojektit eivät ole sidottuja paikkaan, vaan voimme toteuttaa ne myös etänä.

OTA YHTEYTTÄ!