Asiantuntija avuksi

Apua uusasiakashantaan, markkinoinnin ja palvelujen suunnitteluun ja niiden kehittämiseen

Onko aikapulaa, eikö omat resurssit riitä uusasiakashankinnan tai markkinoinnin suunnitteluun, palvelujen kehittämiseen tai konseptointiin? Tällöin voi olla tarkoituksenmukaista ottaa avuksi asiantuntija, jotta voitte keskittyä omaan substanssiosaamiseenne ja ydinliiketoiminnan hoitamiseen.

Asiantuntija on ajankohtainen erityisesti silloin, kun

  • teillä on tarve lyhytaikaiseen, projektiluonteiseen markkinoinnin ja liiketoiminnan suunnitteluun,
  • rekrytointi ei ole mahdollista ja omat resurssit ovat rajalliset,
  • tarvitsette markkinoinnin erikoisosaamista.

Referenssejä: Asiantuntija avuksi: Terassi Media Oy, Vision Factory Oy

Lisäresurssiksi projektipäällikkö

Laadukas projektityö ei kaadu tekijöiden puutteeseen, kun otat lisäresurssiksi kokeneen projektipäällikön.

Voit ulkoistaa meille markkinoinnin tai asiakkuuksien hoidon kehittämistehtävät joko toiminnoittain tai toimeksiannoittain. Työskentelemme osana henkilöstöänne.

Sovitaan yhdessä yhteistyömme kokonaiskestosta ja viikko/kuukausityömäärästä sekä tavoista ja menetelmistä, joissa kehitämme markkinoinnin tai asiakkuuksien hoitamisen toimintojanne.

Yhteistyöhömme on mahdollista sisällyttää myös henkilöstön valmentaminen räätälöidyistä aihepiireistä. Katso yritysvalmennuksemme.

Apua koulutuksen kehittämisen projekteihin

Birgit Eskelinen on toiminut koulutuksen kehittämistehtävissä mm. OKM:n Parasta Palvelua -kehittämisohjelmassa sekä ESR-hankkeissa Lukiot työelämään ja Jatkoväylä.

Kysy Birgitiä koulutuksen kehittämiseen (myös ESR-hankkeisiin) projektipäälliköksi, toimintamallien mallintajaksi, fasilitoijaksi, ammatillisen koulutuksen työpaikka-arvioijien kouluttajaksi tai yrittäjäopintoja suorittavan mentoriksi.

Referenssejä: Apua koulutuksen kehittämiseen: Ammatillisten oppilaitosten kehittäminen Yhdessä Parasta -hanke