Ymmärrä asiakastasi

Palvelumuotoilun tavoitteena on asiakaskokemuksen kehittäminen

Ymmärrä asiakastasi

Wow-asiakaskokemus on jokaisen yrityksen menestystekijä. Palvelumuotoilu on palvelujen käyttäjälähtöistä suunnittelua, jossa palvelu vastaa sekä asiakkaan että yrityksen liiketoiminnan tarpeita. Palvelumuotoilun tavoitteena on kehittää asiakaskokemusta, sitouttaa asiakkaita ja lisätä potentiaalisten suosittelija-asiakkaiden määrää.

Palvelumuotoilun projektissa kuvaamme ja määritämme aluksi palvelupolun ja mahdollisesti olemassa olevat asiakasprofiilit. Tämän jälkeen selvitämme palvelupolkujen kehittämiskohteet asiakkaiden syvähaastatteluilla. Tässä yhteydessä myös tarkennamme tarvittaessa asiakashyödyt ja arvolupauksen. Asiakashaastattelujen pohjalta määrittelemme yhdessä ensisijaiset kehittämiskohteet ja ratkaisuehdotukset, joilla asiakaskokemusta voidaan parantaa. Ratkaisuja kokeillaan ja muokataan asiakaspalautteen pohjalta. Ratkaisut vakiinnutetaan, niitä seurataan, arvioidaan ja jatkokehitetään.

Asiakaskokemuksen kehittäminen palvelumuotoilun keinoin näkyy tuloksissa, yrityksesi tuottavuudessa, asiakaspysyvyydessä ja suositteluissa.